Võrguteenus

AS Gaasivõrgud põhiülesanneteks võrguteenuse osutamisel on:

  • A-, B- ja C-kategooria gaasivarustussüsteemide hooldamine
  • Gaasivarustussüsteemide renoveerimise korraldamine;
  • Omanikujärelevalve teostamine renoveeritavatel ja ehitatavatel gaasivõrgu objektidel;
  • Gaasitööde teostamine;
  • Gaasivõrgu tehnilise ja tehnoloogilise arengu kindlustamine.

Vastavalt Maagaasiseadusele sõlmib AS Gaasivõrgud tarbijatega võrguteenuse osutamise lepingu, mille tüüptingimused on kooskõlastanud Konkurentsiamet.

Konkurentsiamet kooskõlastab ka kehtivad AS Gaasivõrgud võrguteenuse hinnad.