Tarbimistingimuste muutmine

Kõik AS Gaasivõrkude hallatava torustiku, tarbijate liitumispunktide ja tarbimisega seotud toimingud peavad olema kooskõlastatud AS-ga Gaasivõrgud.

Liitumispunkti tarbimisrežiimi muutmise eelduseks on varem sõlmitud liitumis- ja võrguteenuse osutamise leping. Tarbimisrežiimi muutmiseks loetakse liitumispunktis vähemalt ühe varasemalt sõlmitud lepingus kokku lepitud parameetri muutmist (gaasi rõhk, maksimaalne tunnikogus, aastakogus jms)

 • Kehtivat tarbimisrežiimi muuta sooviv tarbija esitab e-mailiga, faksiga, posti teel või isiklikult AS Gaasivõrgud vastava piirkonna projektijuhile vormikohasel blanketil sellekohase taotluse Avaldus tarbimistingimuste muutmiseks
 • Tarbija ja AS Gaasivõrgud projektijuht lepivad kokku liitumispunkti tarbimisrežiimi muutmise tingimused ning sõlmivad tarbimistingimuste muutmise lepingu
 • Peale lepingu sõlmimist väljastab AS Gaasivõrgud projektijuht vajadusel projekteerimise tehnilised tingimused
 • Tarbija korraldab vastavalt sõlmitud lepingule ja väljastatud tehnilistele tingimustele oma gaasipaigaldise projekteerimise ja ehitamise. AS Gaasivõrgud tagab liitumispunktis uued tarbimisrežiimi tingimused
 • Ehitustööde lõppedes esitab tarbija AS-le Gaasivõrgud:
  a) Inspecta Estonia OÜ poolt väljastatud gaasipaigaldise kasutusele eelneva tehnilise kontrolli akti
  b) Teatise gaasipaigaldise nõuetekohasuse kohta
 • Ehitustööde lõppedes ja peale nimetatud dokumentide esitamist sõlmib tarbija AS Gaasivõrgud projektijuhiga uue võrguteenuse osutamise lepingu
 • Peale võrguteenuse osutamise lepingu sõlmimist tellib tarbija AS Gaasivõrgud projektijuhilt võrguettevõtjale kuuluva gaasiarvesti paigaldamise objektil

Tarbimistingimuste muutmise kohta saab täpsemat informatsiooni ja konsultatsiooni AS Gaasivõrgud projektijuhtidelt, avaldusi võtavad vastu AS Gaasivõrgud projektijuhid piirkondades.

AS Gaasivõrgud projektijuhid

Tallinn ja Harjumaa
Inna Kornet Gaasi 5, Tallinn 600 3969 Inna.Kornet@gaas.ee
Sulev Nõupuu Gaasi 5, Tallinn 605 6814 Sulev.Noupuu@gaas.ee
Helin Karbus Gaasi 5, Tallinn 600 3977 Helin.Karbus@gaas.ee

Lõuna-Eesti ja Viljandi
Tiina Ernits Tähe 135, Tartu 733 8028 Tiina.Ernits@gaas.ee

Virumaa
Dmitri Makarov Pargi 51A, Jõhvi 332 5805 Dmitri.Makarov@gaas.ee