Projekteerijale

Kõik AS Gaasivõrkude hallatava torustiku, tarbijate liitumispunktide ja tarbimisega seotud toimingud peavad olema kooskõlastatud AS-ga Gaasivõrgud.

  • Projekteerija, selleks, et koostada tarbijapaigaldise projekti, võtab töö aluseks AS Gaasivõrgud poolt uuele liitujale või tarbimisrežiimi muuta soovivale tarbijale väljastatud projekteerimise tehnilise lähteülesande
  • Projekteerija kooskõlastab koostatud tarbijapaigaldise projekti AS Gaasivõrgud metroloogiaosakonna (kontaktandmed toodud tehnilises lähteülesandes) ja lähteülesande väljastanud projektijuhiga
  • Projekteerija kooskõlastab koostatud tänavatorustike projekti AS Gaasivõrgud vastava piirkonna regiooni juhi või selleks määratud spetsialistiga (kontaktandmed toodud tehnilises lähteülesandes) ja lähteülesande väljastanud projektijuhiga

AS Gaasivõrgud hallatava maagaasitorustikuga seotud gaasipaigaldise projektile esitatavate nõudmiste kohta saab täpsemat informatsiooni ja konsultatsiooni AS Gaasivõrgud projektijuhtidelt.

AS Gaasivõrgud projektijuhid

Tallinn ja Harjumaa
Inna Kornet Gaasi 5, Tallinn 600 3969 Inna.Kornet@gaas.ee
Sulev Nõupuu Gaasi 5, Tallinn 605 6814 Sulev.Noupuu@gaas.ee
Helin Karbus Gaasi 5, Tallinn 600 3977 Helin.Karbus@gaas.ee
Vjatšeslav Judajev Gaasi 5, Tallinn 605 6818 Vjatseslav.Judajev@gaas.ee

Lõuna-Eesti ja Viljandi
Andrus Mulla Tähe 135, Tartu 733 8000 Andrus.Mulla@gaas.ee
Tiina Ernits Tähe 135, Tartu 733 8028 Tiina.Ernits@gaas.ee

Virumaa
Dmitri Makarov Pargi 51A, Jõhvi 332 5805 Dmitri.Makarov@gaas.ee