Teenused

AS Gaasivõrgud spetsialistid on Teile abiks erinevates gaasivõrguga seotud küsimustes:

  • selgitame välja Teie kinnistu liitumisvõimalused gaasivõrguga ning abistame Teid liitumisega seotud asjatoimetustes;
  • olemasoleva või kavandatava gaasivõrgu omanikuna osaleme detailplaneeringute ja ehitusprojektide koostamises;
  • erinevate ehitustööde ohutuse tagamiseks märgistame gaasivõrgu asukoha looduses või linnaruumis;
  • vastavalt Teie vajadustele osutame erinevaid gaasivõrguga seotud lisateenuseid.