Näidu teatamine

Alates 26. kuupäevast kuni järgmise kuu 1. tööpäevani teatatud näit loetakse kuu lõpu näiduks.
Kui selles perioodis näit puudub,prognoositakse kuu lõpu näit.

Gaasiarvesti näitu on tarbijal võimalik AS Gaasivõrgud klienditeenindusele teatada kasutades allolevaid võimalusi