Võrguteenuse osutamise tüüptingimused

AS Gaasivõrgud osutab maagaasi jaotusvõrgu teenust vastavalt Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud (otsus nr 150-021-07) võrguteenuse osutamise tüüptingimustele

Vastavalt maagaasiseaduse §22 punkt (11) AS Gaasivõrgud nimetatud gaasi müüjaks tema võrgupiirkonnas on AS Eesti Gaas.