Võrguteenuse hind ja maagaasiaktsiis

Kuni 31.12.2018 kehtib AS Gaasivõrgud hallatavas maagaasi jaotusvõrgus Konkurentsiameti 26.03.2018 otsusega nr 7-3/2018-038 kooskõlastatud maagaasi jaotusteenuse hind 0,04978 eur/m³, millele lisandub käibemaks.

Alates 01.01.2019 kehtib AS Gaasivõrgud hallatavas maagaasi jaotusvõrgus Konkurentsiameti 01.08.2018 otsusega nr 7-3/2018-078 kooskõlastatud maagaasi jaotusteenuse hind 0,05216 €/m3 (senise 0,04978 €/m3 asemel), millele lisandub käibemaks.

Alates jaanuarist 2019 tõstab riigi süsteemihaldur Elering maagaasi siseriikliku ülekande võrguteenuse hinda. Sellega seoses muutub ka ASi Gaasivõrgud võrguteenuse hind.

Muutub üksnes Eleringi ülekandeteenuse hinna komponent, kõik muud võrguteenuse hinna komponendid jäävad senisele tasemele.

Vastavalt Maagaasiseadusele peab võrguteenuse hind olema põhjendatud, lähtudes võrgu toimimiseks ja arendamiseks, töö- ja varustuskindluseks, võrgu kaudu jaotatava gaasi mõõtmise ja mõõtmisandmete edastamiseks ja arvestamiseks vajalikest kulutustest ning põhjendatud tulukusest nii, et oleks tagatud tarbija häireteta varustamine gaasiga.

AS Gaasivõrgud on võrguteenuse hinna ja selle kehtestamise alused kooskõlastanud Konkurentsiametiga ning põhjendanud Konkurentsiametile kehtestatud hinna moodustumist.

Alates 1. jaanuarist 2008 maksustatakse Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse kohaselt kütuseaktsiisiga muude kütuste kõrval ka maagaas.

Alates 1. jaanuarist 2018 on maagaasi aktsiisimääraks 0,05065 eurot/m³ maagaasi kohta.

Maagaas maksustatakse aktsiisiga, kui maagaasi kasutatakse kütteainena, st maagaasist toodetakse soojust (soojuse tootmise eesmärk – hoonete kütmine, tehnoloogiliste protsesside vajadusteks vmt – ei ole siinjuures oluline)