Maagaasi kvaliteeditunnistus

Eesti gaasisüsteemi haldur AS Elering määrab riigipiiril Eesti ülekandevõrku siseneva maagaasi koostise ja selle alusel koostab arvestuskuus tarnitava maagaasi keskmise koostise kvaliteeditunnistuse.

AS Gaasivõrgud teeb iga kuu gaasi kvaliteeditunnistuse läbi oma kodulehe kättesaadavaks järgmise kuu esimesel tööpäeval pärast arvestuskuu lõppu.