Maagaasi keskmine kütteväärtus

Eesti gaasisüsteemi sisenenud gaasi kaalutud keskmine ülemine kütteväärtus.