Liitumistasu arvutamise metoodika

Vastavalt Maagaasiseadusele on AS Gaasivõrgud õigus võtta võrguga liitujalt põhjendatud liitumistasu.

Liitumistasu arvutamisel lähtutakse sellest, et oleks tagatud konkreetseks liitumiseks vajalike põhjendatud kulutuste katmine, muu hulgas:

  • investeeringud, sealhulgas mõõtesüsteemi väljaehitamine;
  • keskkonnanõuete täitmine;
  • kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine.

Liitumistasu suurus arvutatakse, lähtudes liitumistasu arvestamise metoodikast, mille AS Gaasivõrgud on vastavalt Maagaasiseadusele kooskõlastanud Konkurentsiametiga