Gaasivõrgu ja -rajatise talumise tasu

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega nr. 41 (vastu võetud 06.06.2007) on kehtestatud tehnorajatise talumise eest tasu saamiseks taotluse esitamise kord ja taotluse vorm.

Tasu võib taotleda kinnisasja omanik, kellel on Asjaõigusseaduse § 158(1) tulenev tehnovõrgu või -rajatise talumiskohustus ja tasu makstakse Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 15(4) alusel.

Taotlus esitatakse tehnovõrgu- või rajatise omanikule kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis iga kinnistu kohta eraldi.