Avalik teave

Vastavalt Maagaasiseadusele avaldab AS Gaasivõrgud oma kodulehel Konkurentsiametiga kooskõlastatud võrguteenuse osutamise hinna,  võrguteenuse osutamise tüüptingimused, liitumistasu arvutamise metoodika, informatsiooni maagaasi aktsiisist, maagaasi kvaliteeditunnistuse jm. tarbijale vajaliku informatsiooni