Lugupeetud maagaasi tarbija

Alates jaanuarist 2019 tõstab riigi süsteemihaldur Elering maagaasi siseriikliku ülekande võrguteenuse hinda. Sellega seoses muutub ka ASi Gaasivõrgud võrguteenuse hind.

Uus võrguteenuse hind on 0,05216 €/m3 (senise 0,04978 €/m3 asemel) ja see hakkab kehtima alates 1.01.2019.

Toonitame, et muutub üksnes Eleringi ülekandeteenuse hinna komponent, kõik muud võrguteenuse hinna komponendid jäävad senisele tasemele.

Meeldiva koostöö jätkumist soovides,

AS Gaasivõrgud

 


 

AS Gaasivõrgud on AS Eesti Gaas kontserni kuuluv maagaasi jaotusvõrguettevõte. Vastavalt Maagaasiseadusele tagame oma võrgupiirkonnas liitunud tarbijatele ohutu ja varustuskindla gaasi transpordi.

AS Gaasivõrgud tagab kõigi AS Eesti Gaas kuuluvate torustike töö kogu Eesti Vabariigi territooriumil. Haldame 1500 km jaotusvõrke, millega on ühendatud 45 000 tarbimispunkti.