Projekteerijale

Kõik AS Gaasivõrkude hallatava torustiku, tarbijate liitumispunktide ja tarbimisega seotud toimingud peavad olema kooskõlastatud AS-ga Gaasivõrgud.

  • Projekteerija, selleks, et koostada tarbijapaigaldise projekti, võtab töö aluseks AS Gaasivõrgud poolt uuele liitujale või tarbimisrežiimi muuta soovivale tarbijale väljastatud projekteerimise tehnilise lähteülesande
  • Projekteerija kooskõlastab koostatud tarbijapaigaldise projekti AS Gaasivõrgud metroloogiaosakonna (kontaktandmed toodud tehnilises lähteülesandes) ja lähteülesande väljastanud projektijuhiga
  • Projekteerija kooskõlastab koostatud tänavatorustike projekti AS Gaasivõrgud vastava piirkonna regiooni juhi või selleks määratud spetsialistiga (kontaktandmed toodud tehnilises lähteülesandes) ja lähteülesande väljastanud projektijuhiga

AS Gaasivõrgud hallatava maagaasitorustikuga seotud gaasipaigaldise projektile esitatavate nõudmiste kohta saab täpsemat informatsiooni ja konsultatsiooni AS Gaasivõrgud projektijuhtidelt.

AS Gaasivõrgud projektijuhid

Tallinn ja Harjumaa
Inna Kornet Gaasi 5, Tallinn 6003969 Inna.Kornet@gaas.ee
Sulev Nõupuu Gaasi 5, Tallinn 6056814 Sulev.Noupuu@gaas.ee
Helin Karbus Gaasi 5, Tallinn 6003977 Helin.Karbus@gaas.ee
Vjatšeslav Judajev Gaasi 5, Tallinn 6056818 Vjatseslav.Judajev@gaas.ee

Lõuna-Eesti ja Viljandi
Andrus Mulla Tähe 135, Tartu 7338000 Andrus.Mulla@gaas.ee
Tiina Ernits Tähe 135, Tartu 7338028 Tiina.Ernits@gaas.ee

Virumaa
Dmitri Makarov Jõhvi, Pargi 51A 3325805 Dmitri.Makarov@gaas.ee