Kinnistu omaniku vahetusel

Kõik AS Gaasivõrkude hallatava torustiku, tarbijate liitumispunktide ja tarbimisega seotud toimingud peavad olema kooskõlastatud AS-ga Gaasivõrgud.

Liituda soovija ja liitumislepingu sõlmijana käsitleb AS Gaasivõrgud reeglina kinnistu omanikku või tema volitatud esindajat.

  • Kinnistu või korteri uus omanik teavitab esimesel võimalusel omanikuvahetuse toimumisest AS Gaasivõrgud antud piirkonna projektijuhti
  • AS Gaasivõrgud projektijuht valmistab 3 tööpäeva jooksul ette uue võrguteenuse osutamise lepingu projekti ja edastab selle uuele omanikule. Pooled sõlmivad mõistliku aja jooksul uue võrguteenuse osutamise lepingu kliendile sobival viisil kas paberkandjal või digitaalselt
  • Maagaasi müüja ei saa sõlmida maagaasi ostu-müügilepingut ilma toimiva võrguühenduse ja kliendi ning AS Gaasivõrgud vahelise kehtiva võrgulepinguta
  • Maagaasi müüja vahetumisel on AS Gaasivõrgud poolt tarbijale seatavaks eelduseks sõlmitud ja kehtiv maagaasi võrguteenuse osutamise leping

Võrgulepingute ümbervormistamise kohta kinnistu või korteri omaniku vahetumisel saab täpsemat informatsiooni ja konsultatsiooni AS Gaasivõrgud projektijuhtidelt:

Tallinn ja Harjumaa
Ave Paabel Tallinn, Gaasi 5 6023220 Ave.Paabel@gaas.ee

Lõuna-Eesti ja Viljandi
Andrus Mulla Tartu, Tähe 135 7338000 Andrus.Mulla@gaas.ee
Peeter Jansons Tartu, Tähe 135 7338003 Peeter.Jansons@gaas.ee

Virumaa
Dmitri Makarov Jõhvi, Pargi 51A 3325805 Dmitri.Makarov@gaas.ee