Gaasivõrguga liitumine

Kõik AS Gaasivõrkude hallatava torustiku, tarbijate liitumispunktide ja tarbimisega seotud toimingud peavad olema kooskõlastatud AS-ga Gaasivõrgud.

Liituda soovija ja liitumislepingu sõlmijana käsitleb AS Gaasivõrgud reeglina kinnistu omanikku või tema volitatud esindajat.

 • Liitudasoovija esitab e-mailiga, faksiga, posti teel või isiklikult AS Gaasivõrgud vastava piirkonna projektijuhile vormikohasel blanketil  liitumise taotluse. Avaldus gaasivõrguga liitumiseks
 • Liitudasoovija ja AS Gaasivõrgud projektijuht lepivad kokku gaasivõrguga liitumise tingimused ning sõlmivad gaasivõrguga liitumise lepingu
 • AS Gaasivõrgud projektijuht korraldab vastavalt sõlmitud liitumislepingule gaasitorustiku projekteerimise ja ehitamise kuni liitumislepingus määratud liitumispunktini. AS Gaasivõrgud tagab liitumispunktis lepingujärgse gaasi rõhu ja koguse
 • Liituja korraldab temale kuuluva gaasitorustiku projekteerimise ja ehituse vastavalt sõlmitud liitumislepingule alates liitumispunktist ning paigaldab gaasitarvitid
 • Ehitustööde lõppedes esitab liituja AS-le Gaasivõrgud:
  a) Inspecta Estonia OÜ poolt väljastatud gaasipaigaldise kasutusele eelneva tehnilise kontrolli akti koopia
  b) Teatise gaasipaigaldise nõuetekohasuse kohta
 • Ehitustööde lõppedes ja peale nimetatud dokumentide esitamist sõlmib liituja AS Gaasivõrgud projektijuhiga võrguteenuse osutamise lepingu
 • Peale võrgulepingu sõlmimist sõlmib liituja maagaasi ostu-müügilepingu gaasi müüjaga
 • Peale gaasi ostu-müügilepingu sõlmimist tellib liituja AS Gaasivõrgud projektijuhilt gaasi avamise ja võrguettevõtjale kuuluva gaasiarvesti paigaldamise objektil

Gaasivõrguga liitumise kohta saab täpsemat informatsiooni ja konsultatsiooni AS Gaasivõrgud projektijuhtidelt. Liitumistaotlusi võtavad vastu AS Gaasivõrgud projektijuhid piirkondades.

AS Gaasivõrgud projektijuhid

Tallinn ja Harjumaa
 
Inna Kornet Gaasi 5, Tallinn 6003969 Inna.Kornet@gaas.ee
Sulev Nõupuu Gaasi 5, Tallinn 6056814 Sulev.Noupuu@gaas.ee
Aleksander Dadajev Gaasi 5, Tallinn 6003974 Aleksander.Dadajev@gaas.ee

Lõuna-Eesti ja Viljandi
 
Tiina Ernits Tähe 135, Tartu 7338028 Tiina.Ernits@gaas.ee

Virumaa
 
Dmitri Makarov Pargi 51A, Jõhvi  3325805 Dmitri.Makarov@gaas.ee