Võrguteenuse hind ja maagaasiaktsiis

Alates 01.04.2016 kehtib AS Gaasivõrgud hallatavas maagaasi jaotusvõrgus Konkurentsiameti 14.12.2015 otsusega nr 7.1-7/15-017 kooskõlastatud maagaasi jaotusteenuse hind 0,04306 eur/m³ (sisaldab ülekandeteenuse maksumust 0,01678 eur/m³), millele lisandub käibemaks.

Vastavalt Maagaasiseadusele peab võrguteenuse hind olema põhjendatud, lähtudes võrgu toimimiseks ja arendamiseks, töö- ja varustuskindluseks, võrgu kaudu jaotatava gaasi mõõtmise ja mõõtmisandmete edastamiseks ja arvestamiseks vajalikest kulutustest ning põhjendatud tulukusest nii, et oleks tagatud tarbija häireteta varustamine gaasiga.

AS Gaasivõrgud on võrguteenuse hinna ja selle kehtestamise alused kooskõlastanud Konkurentsiametiga ning põhjendanud Konkurentsiametile kehtestatud hinna moodustumist.

Alates 1. jaanuarist 2008 maksustatakse Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse kohaselt kütuseaktsiisiga muude kütuste kõrval ka maagaas.

Alates 1. jaanuarist 2017 on maagaasi aktsiisimääraks 0,04052 eurot/m³ maagaasi kohta.

Alates 1. jaanuarist 2018 on maagaasi aktsiisimääraks 0,05065 eurot/m³ maagaasi kohta.

Maagaas maksustatakse aktsiisiga, kui maagaasi kasutatakse kütteainena, st maagaasist toodetakse soojust (soojuse tootmise eesmärk – hoonete kütmine, tehnoloogiliste protsesside vajadusteks vmt – ei ole siinjuures oluline)