Ettevõte

AS Gaasivõrgud on AS Eesti Gaas kontserni kuuluv maagaasi jaotusvõrguettevõte. Vastavalt Maagaasiseadusele tagame oma võrgupiirkonnas liitunud tarbijatele ohutu ja varustuskindla gaasi transpordi.

AS Gaasivõrgud tagab kõigi AS Eesti Gaas kuuluvate torustike töö kogu Eesti Vabariigi territooriumil. Haldame 1500 km jaotusvõrke, millega on ühendatud 45 000 tarbimispunkti.